AKADEEMIA nr. 8 – 2009

Malemängu tulevik võimaliku filosoofilise ja elulise eelõpetusena. II

Aleksander Veingold ......................... 1443

Tõlkinud Üve Maloverjan............................

Androgüün Gustave Moreau loomingus

Kerli Ilves ......................................... 1463

Millest räägivad paigad?: Paikade identiteet ja sotsiaalsed konstruktsioonid Eesti saartel

Karin Lindroos .................................. 1449

Eesti arstid läbi aegade: Tohtritest, kelle tegevus arstiteadusest kaugemale ulatunud

Maido Sikk ....................................... 1515

Pluralistlik lähenemine meditsiinieetikale*

Aive Pevkur ..................................... 1540

Autentne mina

Ilmar Tammelo ................................. 1559

Ilmar Tammelo kujunemislugu teadlaseks ja tema varased tööd

Peeter Järvelaid ............................... 1564

Arvustus: Kas te olete üksnes üks (närvi)rakkude funktsioon? Jaan Aru, Talis Bachmann. Tähelepanu ja teadvus. Tallinn: Tänapäev, 2009. 384 lk.

Andres Soosaar ............................... 1591

Abstracts ................................................................................................................................. 1600

Minu elu- ja mõttevarast: Meenutusi. II

Isidor Levin ...................................... 1611

*Tärniga märgitud artikkel on eelretsenseeritud.