AKADEEMIA nr. 9 – 2009

Ateenlaste ja meloslaste dialoog: Peloponnesose sõja ajalugu, 5. raamat, 84--116

Thukydides ........................................ 1635

Tõlkinud Kaarina Rein.................................

Thukydides, Peloponnesose sõda ja Melose dialoog

Mait Kõiv .......................................... 1644

Euroopa riigisüsteemid: Väikeriikluse tagajärjed

Lucas Kello ...................................... 1647

Tõlkinud Kalle Hein....................................

Hitleri-Stalini pakti salajane lisaprotokoll: Lühikokkuvõte 1939. a 23. augusti  Molotovi-Ribbentropi lepingu salaprotokolli loost

Jan Lipinsky ..................................... 1663

Tõlkinud Jaan Isotamm..............................

Julgeolek kui kultuur: NATO hobbesiaanliku ja kantiaanliku julgeolekukultuuri konflikti taustal

Holger Mölder ................................... 1679

NATO ja Läänemere julgeolekukeskkonna muutumine

Riina Kaljurand ................................. 1696

Eesti kaitsmise võimalused ja väljakutsed

Jaak Aaviksoo ................................... 1711

Relvade osa Eesti julgena olemises

Toe Nõmm ........................................ 1718

Eesti riigikaitsepoliitika kujunemisest: Esimesed visioonid 1991-1995

Hellar Lill ......................................... 1740

Strateegia unustatud mõõtmed

Michael Howard .............................. 1753

Tõlkinud Ain Rada.....................................

Akadeemilised julgeoleku-uuringud sõja ja rahu vahel

Maria Mälksoo ................................. 1768

Tsiviil-militaarsuhete teooriatest

Merle Maigre ................................... 1783

Konfliktid infoajastul - küberründed ja kodanikuühiskond

Rain Ottis ....................................... 1795

Arvustus: Vundament edasiminekuks. Lars Peter Fredén. 
Tagasitulekud: Rootsi julgeolekupoliitika ja Balti riikide iseseisvuse uus algus 1991-1994. Rootsi keelest tõlkinud Enno Turmen. Tallinn: Kultuurileht, 2009. 444 lk.

Mart Nutt ........................................ 1805

Abstracts ................................................................................................................................. 1811