AKADEEMIA nr. 1 – 2010

Loogika matemaatikas

Gottlob Frege .......................................... 3

Tõlkinud Jaan Kangilaski............................

Defineerimise põhialused

Carl G. Hempel ..................................... 15

Tõlkinud Gea Kangilaski.............................

Eesti kommunistliku partei lõpu lugu: 
Koos julgete komnoorte meenutamisega

Toomas Alatalu ..................................... 37

Eesti võõrliikide kajastus taimravipärimuses kuni 1944. aastani

Raivo Kalle ........................................... 83

Uuemat Lõuna-Ameerika luulet

Yllari Chaska, Benjamín Chávez, Sandra Uribe Pérez ... 106

Tõlkinud Jüri Talvet.....................................

Eesti-Saksa teaduskoostöö bibliomeetria valgusesReinhard

K. Kremer, Werner Marx ..................... 115

Tõlkinud Imbi Tehver..................................

Arvustus: Jaak Tomberg teeb ilma. Jaak Tomberg. Kirjanduse lepitav otstarve. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis, 7). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. 168 lk.

Jaan Undusk ...................................... 136

Arvustus: "Vaim on, mis elavaks teeb". Johan Kõpp. 
Vaimu valgusel. Koost. Andres Andresen. 
(Eesti mõttelugu, 87.) Tartu: Ilmamaa, 2009. 591 lk.

Priit Rohtmets .................................... 145
Abstracts .................................................................................................................................. 151

Minu elu- ja mõttevarast: Meenutusi. VI

Isidor Levin ........................................ 159