AKADEEMIA nr. 6 – 2010

President lahkub areenilt: Konstantin Pätsi viimane avalik esinemine 21. juunil 1940. a

Olev Liivik, Hiljar Tammela ................... 963

Minu missioon Kaukaasias

Friedrich Kress von Kressenstein ....... 996

Tõlkinud Agur Benno...................................

Teadlane

Mihkel Vadi .........................................1029

Mõned märkused loogilise vormi kohta

Ludwig Wittgenstein ........................... 1032

Tõlkinud Jaan Kangilaski..............................

Wittgenstein inimloomusest

P. M. S. Hacker ................................. 1040

Tõlkinud Alar Helstein..................................

Vanast maailmast uude

Ott Kurs .............................................. 1088

Arvustus: Tark raamat tarkade organisatsioonist. 
Ken Kalling, Erki Tammiksaar. Eesti Teaduste Akadeemia: ajalugu. Arenguid ja järeldusi. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 2008. 222 lk.

Malle Salupere ................................... 1116

Abstracts ................................................................................................................................. 1124

Füüsika ja filosoofia. V

Werner Heisenberg ............................ 1131

Tõlkinud Piret Kuusk.....................................