AKADEEMIA nr. 7 – 2010

Kurjad konstandid ja Eesti

Jüri Saar ........................................... 1155

Kõveraks väänatud Eesti: Pool sajandit meie maakaartide moonutamist ja salastamist

Heino Mardiste ................................. 1182

Wiedemanni keeleauhinnas peegeldub Eesti ühiskond ja vaimuelu

Mati Hint .......................................... 1208

Luulet

Rudolf Rimmel .................................. 1220

Minu missioon Kaukaasias. II 

Friedrich Kress  ................................ 1227

Tõlkinud Agur Benno..................................

Saksa ekspeditsiooniväed Musta mere rannikul 1918. a

Agur Benno ...................................... 1257

Õiglus kui ausameelsus: Taasesitus. I

John Rawls ...................................... 1261

Tõlkinud Tanel Vallimäe.............................

Lumetorm Kiili teel: Sotsiaalne loodus ehk võõras talv

Tarmo Pikner, Hannes Palang ......... 1293

Arvustus: Dissidentidest ja "koputajatest". Dissidentlik liikumine Eestis aastatel 1972–1987: Dokumentide kogumik.
(Ad fontes 17.) Koostanud Arvo Pesti. Tallinn: Riigiarhiiv, 2009. 664 lk.

Viktor Niitsoo ................................... 1303

Arvustus: Elud ja maailmad. Lebenswelten von Frauen der deutschen Oberschicht im Baltikum (1800–1939): Eine Untersuchung anhand von Autobiographien.
(Veröffentlichungen des NordOst-Instituts; Bd. 10.) 
Wiesbaden: Harrassowitz. 2008. 422 S.

Maris Saagpakk ............................... 1313

Abstracts ................................................................................................................................. 1318

Füüsika ja filosoofia. VI

Werner Heisenberg .......................... 1327

Tõlkinud Piret Kuusk...................................