AKADEEMIA nr. 1 – 2011

Ülikooli tulevik

Jürgen Mittelstrass ................................. 3

Tõlkinud Neeme Näripä..............................

Meritokraadid

Tony Judt ............................................. 15

Tõlkinud Kalle Hein....................................

Kirjanduse retseptsiooni probleemid:  Antiiktragöödia vaim ja kannatuse mõiste Nietzschel

Andrea Bochese .................................. 26

Vahetu empirismi postulaat

John Dewey ......................................... 43

Tõlkinud Silver Rattasepp..........................

John Dewey

Silver Rattasepp .................................. 53

Luulet

Lauri Pilter ........................................... 58

Omanimetus või õige nimetus?: Eestlaste ravimtaimetundmise alustest

Raivo Kalle, Renata Sõukand ............. 62

Tajutud kultuuridistants: Teooria ja empiirika: Iisraeli venekeelse vähemuse näitel

Kristel Karu-Kletter .............................. 83

Sammud tegemisest ütlemiseni

Simon Blackburn .............................. 121

Tõlkinud Henrik Sova...............................

Arvustus: Henriku Eestimaa kroonika. Enn Nõu. Vabariigi pojad ja tütred. I osa. [Tallinn]: Eesti Ajalehed, 2010. 358 lk.

Mart Orav ......................................... 137

Väitlus: Konstandid nõuavad tähelepanu. Jüri Saar, "Kurjad konstandid". — Akadeemia, 2010, nr 7, lk 1155-1179.

Anneli Uusküla ................................. 144
 
Abstracts .................................................................................................................................. 153

"Mitmesuguseid kuuldusi liigub...":  Teateid olukorra kohta Eestis 1943-1945 ........................ 161