AKADEEMIA nr. 3 – 2011

Lugemise ja kirjanduse kiituseks

Mario Vargas Llosa ............................. 411

Tõlkinud Ruth Lias......................................

Sünnilt peruulane, vaimult maailmakodanik

Ruth Sepp .......................................... 426

Tähed tahavad sõnaks

Hando Runnel .................................... 430

Tõde ja õhk: Sissejuhatus deflatsionismi tõeteooriasse

Marek Volt ......................................... 437

Deflatsionismi mitmekesisus

Paul Horwich ..................................... 454

Tõlkinud Jaan Kangilaski...........................

Riigi haldusterritoriaalse jaotuse Gordioni sõlm

Janno Reiljan, Aivo Ülper .................. 476

Eesnimede piirkondlikud erinevused Eestis 1840. aastal

Liisi Pärsik, Taavi Pae ....................... 511

Matemaatilise uurimistöö põhijooned. II

Timothy Gowers, Juhan Aru, Kristjan Korjus .... 537

Arvustus: Klassiku kogumik. Eduard Laaman. Iseseisvuse tunnid. (Eesti mõttelugu 96.) Koostaja Hando Runnel. 
Tartu: Ilmamaa, 2010. 429 lk.

Eero Medijainen ............................... 571
Abstracts .................................................................................................................................. 576

"Mitmesuguseid kuuldusi liigub...": Teateid olukorra kohta Eestis 1943-1945. III .................... 585