AKADEEMIA nr. 5 – 2011

Vabalt vingerdav valik

Toomas Paul ..................................... 827

Praktilise mõistuse kriitika: Lõpetus

Immanuel Kant ................................. 844

Tõlkinud Eduard Parhomenko..................

Saateks

Eduard Parhomenko ........................ 846

Alamate vabadusest

Thomas Hobbes .............................. 849

Tõlkinud Ene-Reet Soovik.......................

Marju

Eero Epner ja NO 99 ....................... 861

Vaba tahe ja viimane päevaleht

Kaarel Tarand ................................. 869

Tegutsemisvabadus, tahtevabadus, valikuvabadus

Indrek Reiland ................................ 877

Katkendeid teostest

Friedrich Nietzsche ......................... 888

Tõlkinud Jaanus Sooväli.........................

Saateks: Tahte genealoogia ja fenomenoloogia

Jaanus Sooväli ............................... 902

Tahtevabadus ja isiku mõiste

Harry Frankfurt ............................... 911

Tõlkinud Uku Tooming............................

Kas meil on vaba tahe?

Benjamin Libet ............................... 929

Tõlkinud Kalle Hein.................................

Kas inimese vabaduse teke on seletatav evolutsiooniliselt?: Inimese kohast looduses 

Jan-Christoph Heilinger ................. 948

Tanel Toobik...........................................

Arvustus: "Praha kevad" ja Nõukogude liiduvabariigid. 
Aleksandr Tðubarjan (otv. red.). "Praþskaja vesna" 1968 goda i sovetskie respubliki. Reaktsija vlasti i obðtðestva: Sbornik nautðnõh statei. Moskva-Grats-Vena-Stavropolj-Rostov na Donu: Izdateljstvo Stavropoljskovo gosudarstvennovo universiteta, 2009. 144 s.

Tõnu Tannberg ............................... 964
Abstracts .................................................................................................................................. 970

"Mitmesuguseid kuuldusi liigub...": Teateid olukorra kohta Eestis 1943-1945. V ..................... 981