AKADEEMIA nr. 10 – 2011

Komplekssed sotsiaalsüsteemid

Robert Kitt ........................................ 1787

"Kaunis raske oli neisse suruda kõik vajalikud mõtted – kants, punatäht, Lenin, Stalin, bolevik, vene rahvas – et seejuures ka veel luuleline side säiliks...": 
Eesti NSV hümni sünniloost aastatel 1944-1945. II 

Tõnu Tannberg ................................. 1802

Tõsilood 1911: Valik anekdoote

Guillaume Apollinaire ....................... 1834

Tõlkinud Andres Raudsepp........................

Nietzsche ja filosoofia: Uus mõttepilt

Gilles Deleuze ................................. 1860

Tõlkinud Eik Hermann...............................

Deleuze ja Nietzsche: Triviaalsetest väidetest ja muust säärasest 

Élie During ...................................... 1871

Tõlkinud Eik Hermann...............................

Tarkusetornid võhikluse meres

Kalju Eerme .................................... 1891

Tehnika, tehnoloogia ja eestlase tehniline meel

Vahur Mägi ...................................... 1911

Arvustus: Doktoriväitekiri ühest poolelijäänud võitlusest. 
Atko Remmel. Religioonivastane võitlus Eesti NSV-s aastail 1957-1990: Tähtsamad institutsioonid ja nende tegevus. (Dissertationes theologiae Universitatis Tartuensis 24.) 
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 233 lk.

Indrek Paavle .................................. 1945

Abstracts ................................................................................................................................. 1952

"Mitmesuguseid kuuldusi liigub...": Teateid olukorra kohta Eestis 1943-1945. IX .................. 1963