AKADEEMIA nr. 5 – 2012

Mitmepooluselise ja mitmekesise maailma poole?  I

Rein Müllerson ....................................... 771
Tõlkinud Marek Laane....................................

Normatiivsus ja episteemilised intuitsioonid

Jonathan M. Weinberg, Shaun Nichols, Stephen Stich ......... 792
Tõlkinud Kadri Lutt ........................................

Botaanikud Chamisso ja Eschscholtz Californias

Tiiu Speek ............................................. 835

Meie armuliku ning õndsa kuninga Karl XI matuse laulud (1697) ........................................... 880

Tartumurdelised matuselaulud Rootsi aja lõpust 1697. a kui Rootsi kuninga Karl XI reformide rahvapärane peegeldus

Kalle Kroon ........................................... 886

Lustimäng ja kiituselaul karlipäeval 28. jaanuaril 1701:
Rootsi nimepäevatraditsiooni ilmalikustamise algus ja Eesti

Raimo Raag ......................................... 893

Alampalk: Kellele ja milleks? II

Janno Reiljan, Merli Aksen ................... 909

Arvustus: Kauaoodatud raamat Eesti hernhuutlaste ajaloost ja kultuuripärandist. Rudolf Põldmäe.

Vennastekoguduse kirjandus. (Eesti mõttelugu 101.) Tartu: Ilmamaa, 2011. 531 lk. 
Aira Võsa .............................................. 930
Abstracts ................................................................................................................................. 935

„Mitmesuguseid kuuldusi liigub…"': Teateid olukorra kohta Eestis 1943—1945. XIII ............. 943