AKADEEMIA nr. 10 – 2012

Lingvistika ja poeetika

Roman Jakobson...........................................

Tõlkinud Neeme Lopp ja Arne Merilai .. 1731

Kollektiivne mälu ja kultuuriline identiteet

Jan Assmann.................................................

                           Tõlkinud Kalle Hein .............................. 1775

Egüptoloogiast kultuuriteooriasse: Jan Assmann

Marek Tamm ....................................... 1787

Punsli õli

Ain Raal .............................................. 1792

Malthus ja Darwin: võitlus ja progress

Gustav Lauringson .............................. 1816

Viiskümmend aastat kapitalismi ja vabadust

Robert Kitt ........................................... 1831

Wittgensteini Filosoofilised uurimused kui sõjaraamat

Rupert Read..................................................

Tõlkinud Aare Pilv ................................ 1847

Arvustus: Mõtteid ruumist ja keelest Jüri Soolepi raamatu Ruum ja mõte kontekstis. Jüri Soolep. Ruum ja mõte: 10 loengut arhitektuurist. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia; AB Medium, 2011. 336 lk.

Ene Grauberg ..................................... 1874

Väitlus: Kuidas püüda ajaloo sinilindu? / Piiride ületamisest.
Atko Remmel. „Väärtuslik verstapost riigi ja kiriku suhete uurimisel Eesti NSVs." — Akadeemia, 2012, nr 8, lk 1507–1515.

                            Andres Põder / Atko Remmel ............... 1884
Abstracts ................................................................................................................................. 1890
„Mitmesuguseid kuuldusi liigub…"': Teateid olukorra kohta Eestis 1943—1945. X................ 1897