AKADEEMIA nr. 3 – 2013

Saagem eurooplasteks, kuid ärgem jäägem eestlasteks

Toomas Kiho ......................................... 387

Ilma kodutundeta me jääme kodutuks: Kodutuse kogemuse kultuurifenomenoloogilise analüüsi katse

Leo Luks .............................................. 402

Õppimisvõimeline ja õppiv riik 

Michael Stolleis ...........................................

Tõlkinud Astri Schönfelder.................... 429

„Teadus" ja „religioon": Piirjooni kujundades. I

Peter Harrison ............................................

Tõlkinud Indrek Peedu ......................... 453

Eestikeelsed tekstid 19. sajandi Põhja-Eesti hauatähistel

Pille Arnek .......................................... 465

Täppisteaduste ahvatlus: Jaak Põldmäe tööga seostuvalt

Jaak Rähesoo ...................................... 494

Tõest ja tõenäolisusest kunstiteostes: Vestlus

Johann Wolfgang von Goethe ....................

Tõlkinud Katri Elias .............................. 503

Kummalised naabrilapsed: Novell

Johann Wolfgang von Goethe ....................

Tõlkinud Hannah Neuss ....................... 510

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire — müüdid ja tegelikkus

Angela Jakobson ................................. 519

Arvustus: Doktoritöö Saksa okupatsioonipoliitikast Eestis. Meelis Maripuu. Omavalitsuseta omavalitsused: Halduskorraldus Eestis Saksa okupatsiooni ajal1941–1944. (Dissertationes historiae Universitatis Tartuensis 26.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. 331 lk.

Kalervo Hovi ...............................................

Tõlkinud Mart Orav ............................... 545
Abstracts ................................................................................................................................ 550

„Mitmesuguseid kuuldusi liigub…": Teateid olukorra kohta Eestis 1943–1945. XXII ............. 559