AKADEEMIA nr. 1 – 2014

Infosõda Läänes: Eesti, Balti küsimus ja võitlus Inglismaa avaliku arvamuse pärast aastatel 1941–1944

Kaarel Piirimäe ................................ 3

Lubaduste murdmine: Ungari kogemus

János Kornai ......................................

Tõlkinud Alari Purju ....................... 36

Vene lõunapooluseekspeditsiooni pärand poliitilistes tõmbetuultes. I

Erki Tammiksaar .......................... 72

Luulet

Rudolf Reiman ............................. 97

Unarusse jäänud luuletaja Rudolf Reiman 

Filip Laurits ................................ 107

Rääkimine eimillestki

Keith Donnellan ................................

Tõlkinud Anto Unt ....................... 113

Donnellani tõkked. I

John Perry ........................................

                                      Tõlkinud Elo Kõiv ....................... 142

Arvustus: Akadeemiliselt horisondilt ilmaruumi. Uno Veismann. Ilmaruumi künnisel. Ilmamaa, 2013. 368 lk.

                                      Laurits Leedjärv ........................ 161
Abstracts ................................................................................................................................ 173

„Mitmesuguseid kuuldusi liigub …": Teateid olukorra kohta Eestis 1943–1945. XXXI .......... 181