AKADEEMIA nr. 2 – 2014

President: Ühe veretu revolutsiooni lugu (Katkend)

Carl Mothander...........................................

                               Tõlkinud Mart Kuldkepp ...................... 195

Kaks majorit kahel pool Läänemerd: Väljaöeldu ja väljamõeldu Carl Axel Mothanderi romaanis President

                               Mart Kuldkepp ................................... 235

Truudus

                               A. H. Tammsaare ............................... 271

Varastatud Vargamäe

                               Toomas Kiho ..................................... 273

Vene lõunapooluseekspeditsiooni pärand poliitilistes tõmbetuultes. II

                               Erki Tammiksaar ............................... 286

Ašoka raidkirjade propaganda

                               Martti Kalda ....................................... 314

Donnellani tõkked. II

John Perry.................................................

                               Tõlkinud Elo Kõiv ............................... 338

Arvustus: Austraalia eestlaste põgenemislood. Across Lands and Oceans … to Freedom: Stories and Photographs from the Estonian Journey to Australia  & New Zealand. Compiled by Vasilios Vasilas; introduction by Terry Kass. [Australia]: Vasilios Vasilas, 2013.

                               Anne Valmas ..................................... 350

Arvustus: Taimeraamat, mida ootasime. Raivo Kalle, Renata Sõukand. Eesti looduslikud toidutaimed: Kasutamine 18. sajandist tänapäevani. (Roheline Eesti.) [Tallinn]: Varrak,
2013. 311 lk.

                               Kristel Vilbaste .................................. 354
Abstracts ................................................................................................................................ 358

„Mitmesuguseid kuuldusi liigub …": Teateid olukorra kohta Eestis 1943–1945. XXXII ......... 365