AKADEEMIA nr. 10 – 2014

Eesti-Vene piir Vasknarvas — Euroopa Liit Narva jõe paremkaldal

Taavi Pae ...................................... 1731

Friedrich Nietzsche ja Eesti kultuur

Jaanus Sooväli .............................. 1747

Fragmente võimu tahtest

Friedrich Nietzsche ................................

Tõlkinud Leo Luks ......................... 1762

Saateks

Leo Luks ...................................... 1793

Nihilism: Reaktiivne ja aktiivne

Gianni Vattimo .......................................

Tõlkinud Leo Luks ......................... 1796

Nietzsche Wagneri vastu: Esteetika kui elu ja kunsti sümbioos

Margus Vihalem ........................... 1808

Kas peale „geeni" on olemas ka „epigeen"?

Toivo Maimets .............................. 1827

Teadus- ja arenduspoliitika mõju innovatsioonile ettevõtluses: Eesti Euroopa Liidu taustal

Janno Reiljan, Ingra Paltser ......... 1848

Mälestuskilde eesti pagulasüliõpilaste tegevusest Uppsalas 1960. aastatel ja suhete arendamisest soomlastega

Jaak Kiviloog ............................... 1881

Autori järelsõna

Jaak Kiviloog ............................... 1898
Abstracts ................................................................................................................................ 1901

„Mitmesuguseid kuuldusi liigub …": Teateid olukorra kohta Eestis 1943–1945. XXXVIII ...... 1911