AKADEEMIA nr. 4 – 2015

KUTUURITEOORIA ERINUMBER

Eesti teooria

                                Marek Tamm, Kalevi Kull .................... 579

Kultuuriteooria kui kultuuri eneseteadvus

                                Peeter Torop ....................................... 626

Sotsiaalsete süsteemide võim ja semiootilise subjekti autonoomia

                                Andreas Ventsel, Maaris Raudsepp ... 651

Luulet

Jenaro Talens ...........................................

                                Tõlkinud Kaisa Ling ........................... 689

Ebaloomulik/mittelooduslik ja kultuuriteooria

Franz Krause, Tarmo Pikner, Maaris Raudsepp, Kadri Kasemets, Anne Kull, Georgeta Stoica ............... 697

Arvustus: Uurimisretked ajamaastikul. The Curving Mirror of Time. (Approaches to Culture Theory 2.) Ed. by Halliki Harro-Loit and Katrin Kello. Tartu: University of Tartu Press, 2013. 191 pp.

                                Marju Lauristin .................................. 735

Arvustus: Mateeria tõstab pead. Things in Culture, Culture in Things. (Approaches to Culture Theory 3.) Ed. by Anu Kannike, Patrick Laviolette. Tartu: University of Tartu Press, 2013. 310 pp.

                                Linda Kaljundi .................................. 740

Arvustus: Eesti nüüdisaja kultuuriteooria antoloogia. Estonian Approaches to Culture Theory. (Approaches to Culture Theory 4.) Ed. by Valter Lang and Kalevi Kull.
Tartu: University of Tartu Press, 2014. 335 pp.

                                Aare Pilv ......................................... 745

Arvustus: Elumõtlemise edenduseks. Jesper Hoffmeyer. Biosemiootika: Uurimus elu märkidest ja märkide elust.
Tõlkinud Ehte Puhang, toimetanud Margus Ott ja Liisi Rünkla. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2014. 592 lk. 

                                Margus Ott ...................................... 750
Abstracts ................................................................................................................................ 759