AKADEEMIA nr. 7 – 2015

Eesti etnobotaanika: Materjali kogumise ajalugu, meetodid ja rakendus

                                  Raivo Kalle, Renata Sõukand ......... 1155

Inimese probleem: Väljavaade

Martin Buber ............................................

                                 Tõlkinud Joonas Hellerma ............... 1182

Eesti teaduse lugu. II

                                  Jüri Allik .......................................... 1210

Palupõhja: 11 juhutankat + 1 haiku

                                  Aare Pilv ........................................ 1231

Mõtisklusi psühhoanalüüsi eestindamisest

                                  Meelis Sütt, Ants Parktal ................ 1236

Ants Piip kasvas üles isakodus

                                  Liivi Aarma .................................... 1257

Vend Vahindra tsensuuriga pahuksis

                                  Vello Paatsi, Kristi Paatsi ............... 1279

Arvustus: Väitekiri Eesti Põhjamaisest identiteedist ja regionalismist Esimese maailmasõja ajal. Mart Kuldkepp. Estonia Gravitates Towards Sweden: Nordic Identity and Activist Regionalism in World War I. (Dissertationes philologiae Scandinavicae Universitatis Tartuensis 3.) Tartu: University of Tartu Press, 2014. 188 pp.

                                  Aleksander Loit ............................. 1300

Arvustus: Enn Kasaku loogikaõpik. Enn Kasak. Loogika alused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 668 lk.

                                  Indrek Lõbus ................................ 1308

Arvustus: Matemaatiku tähelepanekuid Enn Kasaku raamatust Loogika alused. Enn Kasak. Loogika alused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 668 lk.

                                  Peeter Lorents .............................. 1319
Abstracts ................................................................................................................................ 1326

„Mitmesuguseid kuuldusi liigub. . .“ : Teateid olukorra kohta Eestis 1943–1945.  XLVI ......... 1333