AKADEEMIA nr. 8 – 2015

Friedrich Martens ja tema aeg: Kui Venemaa kuulus rahvusvahelise õiguse Euroopa-traditsiooni

                               Lauri Mälksoo .................................. 1347

Friedrich Martens — valgustuse edasikandja: Rööpjooni tema aja ja tänapäeva probleemide vahel

                               Rein Müllerson ................................ 1373

Kas tunned Kalevipoega? (Katkend)

                               Helga Nõu ...................................... 1400

Viimane puuduv pintslitõmme Newtoni mehhanistlikul maailmapildil

                               Taivo Liiva ....................................... 1423

Funktsioonid

Larry Wright ............................................

                              Tõlkinud Andres Soosaar ............... 1459

Arvustus: Käsitlus Rootsi võimu ajajärgust Eestis. Kari Tarkiainen & Ülle Tarkiainen. Provinsen bortom havet: Estlands svenska historia 1561–1710. Stockholm: Atlantis, 2013. 379 s.; Kari Tarkiainen ja Ülle Tarkiainen. Meretagune maa: Rootsi aeg Eestis 1561–1710. Rootsi keelest tõlkinud Ivar Rüütli. Tallinn: Varrak, 2014. 456 lk.

                              Enn Küng ...................................... 1491

Väitlus: Vastuseks eelolevale. Enn Küng. Käsitlus Rootsi võimu ajajärgust Eestis. —Akadeemia, 2015, nr 8, lk 1491–1499.

                              Kari Tarkiainen, Ülle Tarkiainen ..... 1500

Väitlus: Vastuseks vastusele. Kari ja Ülle Tarkiainen. Vastuseks eelolevale.— Akadeemia, 2015, nr 8, lk 1500–1503.

                              Enn Küng ...................................... 1503

Väitlus: Autori kommentaare Indrek Lõbusa arvustuse kohta. Indrek Lõbus. Enn Kasaku loogikaõpik. — Akadeemia, 2015, nr 7, lk 1308–1319.

                              Enn Kasak .................................... 1504
Abstracts ................................................................................................................................ 1512

„Mitmesuguseid kuuldusi liigub. . . “: Teateid olukorra kohta Eestis 1943–1945. X............... 1519