AKADEEMIA nr. 8 – 2016

„Balti kriis“ ja Eesti välispoliitika algus 1990–1991. I

                                    Kaarel Piirimäe ............................. 1331

Nelikümmend aastat olen ma südant valutanud . . . : Rein Taagepera ja Tartu ERSP-laste kohtumine 28. detsembril
1988. II

                                    Rein Taagepera ............................ 1366

Tapale! Tapale!: Vana sõdurilaul

                                    Toomas Kiho ................................. 1387

Sfinksi mõistatus

                                    Jüri Lipping ................................... 1389

Pedofiilia küberajastul. I

                                    Mari Järvelaid ............................... 1434

Luulet

Laura Garavaglia ..................................

                                    Tõlkinud Jüri Talvet ...................... 1461

Muutused Tartu kirdepoolmiku välisilmes sõja vältel 1941

                                    Karl Pärna ................................... 1465

Arvustus: Kuusnõmme(l) on eriline koht Eesti teadusloos.
Tõnu Talvi. Tartu Ülikooli Kuusnõmme bioloogiajaam.
(Estonia maritima.) MTÜ Estonia Maritima, 2015. 164 lk.

                                    Olavi Pesti ................................... 1492
Abstracts ................................................................................................................................ 1495

Arutlusi ja matemaatilisi tõestuskäike kahe uue teadusharu vallast, mehaanika ja väiksemate liikumiste alalt. IX

Galileo Galilei .......................................

                                    Tõlkinud Mailis Põld .................... 1503