AKADEEMIA nr. 10 – 2016

Riigiasutuse töö tõhususe hindamine: Keeruline, väga keeruline! I

Janno Reiljan, Tarmo Puolokainen ... 1715

Kas maailm on tunnetatav: Salapärane kass, ema ja kõrb Eugen Ruge romaanis Cabo de Gata

Eve Pormeister ................................ 1733

Suur sõprus: poees haikudes 

Toomas Kiho .................................... 1761

Minu maailmapildi muutumine ajas

Jüri Arrak ........................................ 1764

Luulet

Indrek Hirv ..................................... 1775

Uudo Pragi: majandusgeograaf ja matemaatik. I

Ott Kurs ......................................... 1784

Mees, kes andis pealinnale kopsud: Tallinna linnaaedniku Hans Lepa elust ja tööst

Silver Riisalo ................................. 1824

Kušaanide kultuuriline panus. II

Krishna Chandra Sagar .........................

Tõlkinud Jaan Lahe ....................... 1841

Arvustus: Raadi imest ja kunstikogu lummusest. Unistuste Raadi: Liphartite kunstikogu Eestis. Kataloog. = Raadi of Our Dreams: The Liphart Family and Their Art Collection in Estonia. Catalogue. Toim. Inge Kukk, koost. Juta Keevallik, Inge Kukk, Juhan Maiste, Ingrid Sahk, Piret Õunapuu. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. 304 lk.

Jaanika Anderson ......................... 1855

Arvustus: Eesti seni suurim ühemehekirjanduslugu. Cornelius Hasselblatt. Eesti kirjanduse ajalugu. (Heuremata: Humanitaarteaduslikke monograafiaid.) Saksa keelest tõlkinud Mari Tarvas, Maris Saagpakk ja Ave Mattheus. Tallinn—Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. 735 lk.

Rein Veidemann ........................... 1860

Arvustus: Rawlsi vigade parandus, ilma vigu parandamata. John Rawls. Õiglus kui ausameelsus: Taasesitus. (Avatud Eesti raamat.) Tlk Tanel Vallimäe. Tallinn: Valgus, 2016, 328 lk.

Mats Volberg ................................ 1872
Abstracts ................................................................................................................................ 1884

Arutlusi ja matemaatilisi tõestuskäike kahe uue teadusharu vallast, mehaanika ja väiksemate liikumiste alalt. XI 

Galileo Galilei .........................................

Tõlkinud Mailis Põld ...................... 1893