AKADEEMIA nr. 11 – 2016

Andmine — saamine — vastuandmine: Hoolitsussuhete dünaamika Vanas Roomas

Gregor Vogt-Spira .......................................

Tõlkinud Martin Uudevald .................. 1907

Idüll

Toomas Kiho ...................................... 1931

Tõsilood 1916: Valik anekdoote

Guillaume Apollinaire .................................

Tõlkinud Andres Raudsepp ............... 1935

Preili E haigusjuhtum uuesti üle vaadatuna

Endel Talvik ...................................... 1957

Koloriidi intentsionaalsus Konrad Mäe maalides

Anne Kokkov .................................... 1973

Riigiasutuse töö tõhususe hindamine: Keeruline, väga
keeruline! II

Janno Reiljan, Tarmo Puolokainen ... 2009

Kaasani suvekool

Uudo Pragi ....................................... 2031

Isiklikku: noorest Pragist vana Pragini

Ott Kurs ........................................... 2040

Arvustus: Lõpuks tõlgitud! Eesti teadusmehe Karl Ernst
von Baeri mälestused eesti keeles. Karl Ernst von Baer.
Teateid härra salanõuniku dr. Karl Ernst von Baeri elu
ja kirjatööde kohta edastatud tema enda poolt. (Ajajõe
tagant.) Tõlkinud ja järelsõna: Anti Lääts. Tartu: Ilmamaa,
2015. 432 lk.

Erki Tammiksaar ............................. 2056

Arvustus: Diplomaadi ettevaatlik mälestusteraamat. Tiit
Made. Rootsis Nõukogude saatkonnas. Tallinn: Argo,
2016. 287 lk.

Enn Nõu ........................................ 2064
Abstracts ................................................................................................................................ 2071

Arutlusi ja matemaatilisi tõestuskäike kahe uue teadusharu vallast, mehaanika ja väiksemate liikumiste alalt. XII

Galileo Galilei .........................................

Tõlkinud Mailis Põld ....................... 2079