AKADEEMIA nr. 1 – 2017

Tarkus ja õiglus kaitsevad kõiki: Reformatsiooni mõjust hariduskäsitusele Eestis

Marju Lepajõe ........................................ 3

Mõtisklusi taevasse vaadates

Tõnu Viik ............................................. 20

Nende suud on mulda täis

Toomas Kiho ....................................... 26

Kirjanduse kummalisus

Marina Grišakova .............................. 28

Teadusartikkel: eelretsenseerimisprotsess

Mati Rahu, Talis Bachmann .............. 38

Luulet

Ingeborg Bachmann................................

Tõlkinud Aare Pilv .............................. 72

Identsus ja diferents

Martin Heidegger....................................

Tõlkinud Janar Mihkelsaar ............... 83

Süüria kodusõjani viinud sündmustest islamimaailmas ja eriti Süürias. II

Üllar Peterson ................................. 116

Arvustus: Kultuuriteooriat piiritledes. Rein Raud. Mis on kultuur?:
Sissejuhatus kultuuriteooriatesse. (Gigantum humeris.) Tallinn:
Tallinna Ülikooli Kirjastus, Eesti Keele Sihtasutus, 2013. 456 lk.

Indrek Peedu .................................. 149

Abstracts .................................................................................................................................. 159

Arutlusi ja matemaatilisi tõestuskäike kahe uue teadusharu vallast, mehaanika ja väiksemate liikumiste alalt. XIV

Galileo Galilei..........................................

Tõlkinud Mailis Põld ......................... 165