AKADEEMIA nr. 6 – 2017

Tõnismägi: Kümme aastat hiljem

Arnold Unt ................................................ 963

Nähtamatu enamus: Eesti kodanike liberaalne ja konservatiivne enesemääratlus ning hoiakud 2016. ja 2017. aastal

Martin Mölder .......................................... 980

Eha

Toomas Kiho ......................................... 1023

Sajand riikliku metsatööstuse algusest Eestis

Toivo Meikar ......................................... 1024

Eesti esimene ja viimane farmakopöa: 80 aastat rahvusfarmakopöa sünnist
Toivo Hinrikus, Ain Raal ... 1048

Luulet

Jürgen Rooste ...................................... 1071

Metakommentaar

Fredric Jameson.............................................
Tõlkinud Indrek Ojam ............................ 1079

Varane Jameson ja marxistlik hermeneutika

Indrek Ojam .......................................... 1099

Kharādž-maksu raamat. II

Abū Yūsuf.......................................................
Tõlkinud Üllar Peterson ......................... 1107

Arvustus: Uitmõtteid puhkpillimuusika ümber. Eesti puhkpillibibliograafia 1856–2012: Orkestrid ja ansamblid. Koostanud Maris Amon-Merilain, Andres Avarand, Olavi Kasemaa; toimetanud Viida Raag. Tallinn: Talmar & Põhi, 2015. 540 lk.

Maris Kirme ........................................... 1119

Abstracts ........................................................................................................... 1127

Arutlusi ja matemaatilisi tõestuskäike kahe uue teadusharu vallast, mehaanika ja väiksemate liikumiste alalt. XIX

Galileo Galilei.................................................
Tõlkinud Mailis Põld .............................. 1135