AKADEEMIA nr. 1 – 2018

“Tõsine on kogu meie aeg. . . ”: Eesti Vabariigi 1. aastapäevaks 1919 .................. 3

Tõde, tõlgendus ja tõevõrdsus

Jan Kaus ............................................................. 36

Lihtsad tõed. Lihtne maailm

Toomas Kiho ....................................................... 43

Tillukesest aatomist tuumapommini. III

Taivo Liiva ........................................................... 46

Arheoloogilise materjali tõlgendamine: Keskastme teooriate meetod

Kristin Kokkov .................................................... 69

Luulet

Claus Ankersen.......................................................

Tõlkinud Kersti Unt ............................................. 87

Eesti Vähiregistri loomise lugu ja käekäik

Mati Rahu .......................................................... 96

Arvustus: Võimu analüüsimisest kultuurisemiootika perspektiivist. Andrey Makarychev, Alexandra Yatsyk. Lotman’s Cultural Semiotics and the Political. (Reframing the Boundaries: Thinking the Political.) London—New York: Rowman & Littlefield, 2017. xxxvii + 190 pp.

Andreas Ventsel .............................................. 130

Arvustus: Kultuuri sogases vees kuldkalakest püüdmas. Kurmo Konsa. 000 ja 111 taga on maailm: Kultuuritehnoloogia käsiraamat. Tartu: Kleio, 2016. 207 lk.

Leo Luks .......................................................... 140

Arvustus: Mis maailma eikusagilt vaadates nägemata jääb. Thomas Nagel. Vaade eikusagilt. Tlk Märt Väljataga. (Avatud Eesti raamat.) Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. 360 lk; Thomas Nagel. Viimane sõna. Tlk Märt Väljataga. (Avatud Eesti raamat.) Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. 152 lk.

Eve Kitsik ........................................................ 149

Abstracts .......................................................................................................... 164

Demonstratiivid: Essee demonstratiivide ja teiste indeksikaalide semantikast, loogikast, metafüüsikast ning epistemoloogiast. V

David Kaplan..........................................................

Tõlkinud Anto Unt ........................................... 171