AKADEEMIA nr. 4 – 2018

Looduse arengu üldisim seadus

Karl Ernst von Baer......................................................
Tõlkinud Anti Lääts ................................................ 579

Arengu imperatiiv: Saateks Karl Ernst von Baeri artikli tõlkele

Kalevi Kull ............................................................. 605

Eesti ja ajalugu

Karmo Talts ........................................................... 613

Püsigu keel ja mälu

Merle Karusoo ....................................................... 616

„Kogu meie rahva elu on kui kevadel paisuv maapind...“: Eesti Vabariigi

4. aastapäevaks 1922 ........................................................................................ 623

Põhjavad

Toomas Kiho ......................................................... 647

Kellele ja miks on vaja teadust?

Raivo Palmaru ..................................................... 649

Eesti keele kestlikkus kõrghariduses

Birute Klaas-Lang, Helle Metslang ..................... 667

Luulet

Nicole Barrière...........................................................
Tõlkinud Jüri Talvet ............................................. 691

Üht-teist doktor Kreutzwaldi tegevusest arstina

Johannes Blumberg...................................................
Tõlkinud Kalle Hein ............................................ 697

Bioeetika: Ühe interdistsiplinaarse valdkonna lugu

Kadri Simm ....................................................... 703

Arvustus: Kuidas kirjutada biograafiat? Silja Vuorikuru. Aino Kallas: Maailman sydämessä. (Kirjokansi 138.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017. 322 + 8 lk.

Eve Annuk ......................................................... 726

Arvustus: Muistse Mesopotaamia nõidustekstid. Akadi keelest tõlkinud ja kommenteerinud Amar Annus. (Bibliotheca Antiqua.) Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2017. 204 lk.

Vladimir Sazonov .............................................. 732

Abstracts ............................................................................................................ 737

Järelmõtted. III

David Kaplan.............................................................
Tõlkinud Anto Unt .............................................. 747