AKADEEMIA nr. 11 – 2018

Mõnest demokraatia elujõulisuse tingimusest. I

Charles Taylor ....................................................

Tõlkinud Tanel Pern .................................. 1923

Tänapäeva haridusest ja komplekssüsteemidest

Jüri Engelbrecht .......................................... 1936

Teadmised sisalduvad ainult andmetes

Enn Tõugu .................................................. 1956

Leping isaga

Toomas Kiho ............................................... 1967

Pealetükkiv kosilane Moskooviast: Ivan IV Julma kiri Inglise kuningannale Elizabeth I-le

Vladimir Sazonov, Sirje Kupp-Sazonov ............ 1968

„Tõsiseid sõnu ja tõsiseid tegusid nõuab praegune silmapilk“: Eesti Vabariigi

11. aastapäevaks 1929 ………................................................……………… 1990

Ulixes: 6. ptk: Hades

James Joyce ......................................................

Tõlkinud Kullo Vende ............................... 2016

Luulet

Giuliano Scabia .................................................

Tõlkinud Jüri Talvet ................................. 2038

Naturalism ilma representatsionismita

Huw Price .........................................................

Tõlkinud Eve Kitsik .................................. 2042

Arvustus: Kirjad, milles on mitu lugu. Jaan Tõnissoni kirjad Oskar Kallasele aastatel 1891–1936. Toimetanud ja kommenteerinud Kristina Lepist; saksakeelsed väljendid tõlkinud Anti Lääts. Tartu: Ilmamaa, 2018. 407 lk.

Krista Aru ................................................ 2067

Abstracts ................................................................................................ 2080

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. VI

Herbert Normann ...................................... 2089