AKADEEMIA nr. 12 – 2018

Vernadski bio- ja noosfääriõpetus eestlaste meelel ja keelel

Rein Veski ................................... 2115

Mõnest demokraatia elujõulisuse tingimusest. II

Charles Taylor......................................
Tõlkinud Tanel Pern ....................... 2140

„Meie ei tohi eneses lasta mõtet tõusta, et saaksime iganes olla tüdinenud iseseisvusest“: Eesti Vabariigi 12. aastapäevaks 1930 ...................... 2154

Ründed Roomas

Toomas Kiho .............................. 2178

Tõsilood 1918: Valik anekdoote

Guillaume Apollinaire...........................
Tõlkinud Andres Raudsepp ........... 2180

Ulixes: 6. ptk: Hades. II

James Joyce.......................................
Tõlkinud Kullo Vende .................... 2206

Phil Jackson: Ühe edurikka treeneri omakasupüüdmatu ja hooliv korvpallifilosoofia

Marek Volt ................................. 2228

Väitlus: Arvustuse arvustus. Jüri Allik, „Kuidas inimese vaim kasvab ja areneb. Aaro Toomela. Kultuur, kõne ja Minu Ise. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016; Aaro Toomela.
Minu Ise areng: Inimlapsest inimeseks. (Struktuursüsteemse psühholoogia alused 2.) Tartu: Väike Vanker, 2017“. — Akadeemia 2018, nr 6, lk 1111–1122.

Aaro Toomela ........................... 2254

Abstracts …………………………...............……......…………………… 2274

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961

Herbert Normann ...................... 2281