AKADEEMIA nr. 4 – 2020

Allesjäämise aeg

Janar Holm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

Aastapäev ja muutuvad mõisted

Kristin Kuutma . . . . . . . . . . . . . . . . . .585

Eesti teooriad digihumanitaaria pinnalt

Margus Ott, Anne Ott. . . . . . . . . . . . .593

Dekameroniaeg

Toomas Kiho . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601

Mis on liberalism?

Duncan Bell. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  603
Tõlkinud Märt Väljataga.......................

Luulet

Zvonko Taneski. . . . . . . . . . . . . . . . .651
Tõlkinud Jüri Talvet............................

Tühik: Teel Eduard von Keyserlingi juurde

Klaus Modick. . . . . . . . . . . . . . . . . . .657
Tõlkinud Anne Arold...........................

Johannes Silvet — legendaarne leksikograaf

Ilmar Anvelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667

Vadja-retked. II

Lauri Kettunen.. . . . . . . . . . . . . . . . .713
Tõlkinud ja kommenteerinud Jüri Valge..

Arvustus: Suurteos suunab talurahva tõde taga ajama. Ants Hein. Vanaaja pulm: Valitud tekste ja pilte 16. sajandi keskpaigast 19. aastasaja viimase veerandini. Tallinn: Tänapaev, 2018. 423 lk.

Merili Metsvahi. . . . . . . . . . . . . . . . .732

Abstracts …………………………………………………………………………741

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. XXII

Herbert Normann . . . . . . . . . . . . . . .751