AKADEEMIA nr. 7 – 2020

Kui kaugele võib põhjus jääda tagajärjest?: Karistusõiguslikke mõttekäike ja paradokse kausaalseosest

Jaan Sootak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1155

Moraaliõnn

Thomas Nagel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1177
Tõlkinud Heidy Meriste.............................

Ühiskonnateooria looduslikest ja loodusteaduslikest alustest ehk inimolendite inimlikust kasutamisest

Tiit Kärner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196

Kirikupaju, urvapaju: Kahe pajuliigi keeruline teekond pühadepuudeks

Raivo Kalle, Heldur Sander  . . . . . . . . 1216

Aknad

Toomas Kiho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1238

Reiner Brockmanni luule

Saksa keelest ümber pannud või tänapäevakeelde ümber seadnud Wimberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1239

Igavene otsimine: Teekond iseendani. Intervjuu Jaak Jõerüüdaga

Eve Pormeister. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1246

Eesti kasvatus- ja haridusteaduste uurimisteemad ning teadlaste hinnang uuringute praegusele olukorrale

Kristi Mets-Alunurm, Katrin Aava. . . . .1279

Abstracts..……………………………………………………………………… 1306

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. XXV

Herbert Normann . . . . . . . . . . . . . . . . 1315