AKADEEMIA nr. 9 – 2020

Eestlased koroonakriisis: Eesti elanike kohanemine koroonakriisist tingitud piirangutega ja hoiakute muutumine kriisiperioodil

Ene-Margit Tiit, Marianna Makarova. . . . . .1539

Kas rahvuslik mõte tõuseb veel?

Toomas Kiho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1569

Mis asi see on, mida nimetatakse humanitaariaks?

Koostanud Meelis Friedenthal . . . . . . . . . . 1578

Kes kardab sõnavabadust?: Tõe ja õig(l)use otsinguil Ameerika ülikoolides

David Ilmar Lepasaar Beecher . . . . . . . . . .1606

„Käimas on sõda“

Urmas Bereczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633

Luulet

Desmond Egan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654
Tõlkinud Jüri Talvet......................................

Teadmine kui vaimuseisund

Timothy Williamson . . . . . . . . . . . . . . . . . .1662
Tõlkinud Uku Tooming ......................... .......

Arvustus: Lugu Eesti tehnikaharitlaskonna kujunemisest. David Vseviov. Oma alma mater’it otsimas: enne Teist maailmasõda Euroopa tehnikakõrgkoolidest võrsunud Eesti insenerid ja arhitektid. Tallinn: Estopol, 2020. 446 lk.

David Vseviov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1700

Abstracts..………………………………………………………………………1703

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. XXVII

Herbert Normann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1711