AKADEEMIA nr. 11 – 2021

Normaalsus ilus

Jan Kaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1923

Luulet

Toon Tellegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1937
Tõlkinud Vahur Aabrams............................................................

Karistusseaduse kohaldamine: Seadus ise ja mõnda, mis sinna juurde kuulub

Jaan Sootak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1947

Kiri kristlaste tagakiusamise kohta Nagrānis

Siimeon Bet Aršamist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1982
Tõlkinud Amar Annus................................................................

Mustjala: Tõestisundinud lugu

Toomas Haug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2002

Järjekordne rahva ja eluruumide loendus: Milleks ja kuidas?

Ene-Margit Tiit, Helle Visk, Ethel Maasing, Vassili Levenko, Kristi Lehto . . . 2009

Loodusvaatlusi Tais

Tõnn Sarv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2065

Arvustus: Proloogiks Horst Bredekampi Pilditeole. Horst Bredekamp. Pilditegu: Frankfurdi Adorno-loengud aastast 2007. (Gigantum humeris.) Saksa keelest tõlkinud Mari Tarvas, sisutoimetaja ja jarelsõna autor Krista Kodres. Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2020. 442 lk.

Holger Rajavee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2079

Abstracts.……………………..…………………………………………………2086

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. XLI

Herbert Normann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2093