AKADEEMIA nr. 2 – 2023

Tartu Ülikooli rahvusmõtte auhinna tänukõne

Viivi Luik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Legendi looja: Eerik Heinest ja metsavennalegendist

Peeter Kaasik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Prantsuse mälupaigad saksa kastmes

Mart Laar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Suur tervis ehk Kuidas teha oma haigusloost tervisetõend

Jüri Lipping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Carl Espenberg — esimene eesti soost meditsiinidoktor: päritolu, õpingud ja tegevus arstina

Arvo Tering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

Luulet

Elisa von der Recke . . . . . . . . . . . . . .342
Tõlkinud Lauri Pilter ja Kairit Kaur.............

Arvustus: Dr Hesse jõudis eestlaste lugemislauale. Carl Hermann Hesse. Tema peab kasvama, mina kahanema: Paide tohtri mälestusi. (Loomingu Raamatukogu nr 38–40.) Saksa keelest tõlkinud Tiiu Relve. Tallinn: Kultuurileht, 2022. 152 lk.

Toomas Kiho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Arvustus: Täppisteaduste ajastu mõttekunst: kogemuse konstrueerimise loogiline analüüs. Alfred Ayer. Keel, tõde ja loogika. Tlk ja järelsõna Tiiu Hallap. (Avatud Eesti raamat.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022. 216 lk.

Leho Lamus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354

Abstracts.……………………..………………………………………………….364

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. LIV

Herbert Normann . . . . . . . . . . . . . . . . . 371