AKADEEMIA nr. 2 – 2024

Olemise olematuse võimatusest

Lauri Vahtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

Katkestuste kaart

Viivi Luik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Eesti asja aabits ehk Eestiks jäämise kunst: Mõtisklus

Toomas Kiho. . . . . . . . . . . . . . . . . .  213

Miks tegeleda Eesti mälupaikadega?

Mart Laar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Vana mehe igatsus suve järele

Hugo von Hofmannsthal . . . . . . . . ..251
Tõlkinud Jaanus Vaiksoo....................

Fragmente dekadentsist

Friedrich Nietzsche . . . . . . . . . . . . . 256
Tõlkinud Leo Luks.............................

Saateks

Leo Luks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Nõukogude kriminaalõiguse rakendamine Eestis 1940–1941. II

Jaan Sootak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Uus vaade Fermi paradoksile: Tehnojäljed ja kontaktajastu

Amri Wandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325
Tõlkinud Hiljar Sibul............................

Arvustus: Tähelepanekuid muttundist. Mihkel Mutt. Liblikas, kes lendas liiga lähedale: Mati Unt ja tema aeg. Toimetanud Katrin Raid. Tallinn: Fabian, 2023.

Maarja Vaino . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347

Arvustus: Inimese elu holistilise konteksti ebaühtlane olemus ehk Meeste tantsud 2. Mihkel Mutt. Liblikas, kes lendas liiga lähedale: Mati Unt ja tema aeg. Toimetanud Katrin Raid. Tallinn: Fabian, 2023.

Jaak Jõerüüt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Abstracts.………………..……………………………………………366

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. LXV

Herbert Normann . . . . . . . . . . . . . . . .373