AKADEEMIA nr. 5 – 2024

 

Kadunud keelte kaja: Fantaasiarännak kadunud keelte kannul

Urmas Bereczki …………………………………………………….. 771

Selline koer nagu mina

Curzio Malaparte …………………………………………………... 779

Tõlkinud Marju Randlane                                                                           

Kinkeautorsus nii ja teisiti

Talis Bachmann, Kaja Rahu, Mati Rahu …………………………… 785

Kaasav alusharidus: Õpetajate kogemused väärivad tähelepanu!

Pille Häidkind, Maili Karindi, Maris Huopolainen ………………… 815

Legend kividest

Karl Kraus ………………………………………………………….. 844

Tõlkinud Jaanus Vaiksoo                                                                             

Revolutsiooni mõtestamine ja poliitilised tulevikuvisioonid 1905. aastal Tartus

Robert Varik ………………………………………………………… 850

Tagasivaade Quine’i modaalsuskriitikale

Ruth Barcan Marcus ……………………………………………….. 890

Tõlkinud Henrik Sova                                                                                 

Arvustus: Rajoonide aeg tuli, et jääda? Mati Laur, Tõnu Tannberg. Rajoonide aeg 1950–1962. Tartu: EÜS Kirjastus, 2023. 104 lk + kaart.

Toomas Kiho ……………………………………………………….. 915

Arvustus: Zhuāng-Zǐ — raamat muundumise mõtestamisest. Zhuāngzi sisepeatükid. Tõlkinud ja kommenteerinud Margus Ott. (Bibliotheca Asiatica.) Tallinn: TLÜ kirjastus, 2023. 256 lk.

Mart Tšernjuk ……………………………………………………… 921

Arvustus: Kvantmehaanika mudelite mõju mõttekunstile. Arthur Stanley Eddington. Füüsikalise maailma olemus: Giffordi loengud 1927. Tlk Laurits Leedjärv. Tartu: Ilmamaa, 2022. 382 lk.

Leho Lamus ………………………………………………………… 928

Abstracts …………………………………………………………………………………… 939

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. LXVII

Herbert Normann …………………………………………………... 947