AKADEEMIA nr. 6 – 2024

 

Kuuskümmend aastat Tartu ülikoolis

Marika Mikelsaar ……………………………………………… 963

Peetri kiriku kellad: (Katkend ja arvustusi)

Ivar Grünthal …………………………………………….…….. 997

Inimene ja sõja vari

Margus Laidre …………………………………………………. 1039

Jumal hingab meie elusid”: Uitmõtteid Lev Tolstoi päevaraamatute ainesel

Rainis Toomemaa ……………………………………………… 1060

Geopoliitika Nõukogude Liidu 1944. aasta vallutuste jadas: Petserimaa ja Abrene, Petsamo, Tuva ja Narva jõe tagune ala ning tänapäevani lõpetamata sõda

Toomas Alatalu ………………………………………………… 1091

Arvustus: Arvo Hormi artiklikogumikust virgutatud mõtteid. Arvo Horm. Ühistegevus kutsub. (Eesti mõttelugu 173.) Koostanud Hando Runnel, toimetanud Katre Ligi. Tartu: Ilmamaa, 2023. 328 lk.

Jaan Leetsar ……………………………………………………. 1122

Abstracts  ……………………………………………………………………………….. 1130

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. LXVIII

Herbert Normann ………………………………………………. 1135