Category: Sisukorrad

AKADEEMIA nr. 7 – 2020

Kui kaugele võib põhjus jääda tagajärjest?: Karistusõiguslikke mõttekäike ja paradokse kausaalseosest Jaan Sootak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1155...

AKADEEMIA nr. 6 – 2020

Viirused ja elusorganismid: Millist universumi arengujärku nad esindavad? Rein Veski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

AKADEEMIA nr. 5 – 2020

Eesti idee Jaak Jõerüüt . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 Ükskord me sureme niikuinii! Mari Saat . . . . . ....

AKADEEMIA nr. 4 – 2020

Allesjäämise aeg Janar Holm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Aastapäev ja muutuvad mõisted Kristin Kuutma . . . . ....

AKADEEMIA nr. 3 – 2020

Teadusega Maalt Marsile: Dokumentaaljutustus Riho Nõmmik .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Kuidas kirjeldada jumalat: Tänapäeva õigeusklik arusaam...

AKADEEMIA nr. 2 – 2020

  Kirjandusest rääkimise kõhklev kõneviis Jaak Tomberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 Miks on kriitikal toss väljas?: Tõsiasjadest hooleasjadeni Bruno Latour ....

AKADEEMIA nr. 1 – 2020

Lehitse numbrit Akadeemia arhiivis >> Lehitse numbrit Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis >> „Autistlikud psühhopaadid“ lapseeas. I Hans Asperger………………………………………… Tõlkinud Katrin Laiapea …………………………… 3 Mis, kes, kuidas ja millal on sotsiaalselt konstrueeritud Riin Kõiv …………………………………………… 54...

AKADEEMIA nr. 12 – 2019

Lehitse numbrit Akadeemia arhiivis >> Lehitse numbrit Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis >> TARTU ÜLIKOOL — EESTI RAHVUSÜLIKOOL 100 Kes viivad saja-aastase rahvusülikooli maailma saja parima ülikooli hulka? Toomas Asser ………………………………… 2115 Teadus kõnnib kahel jalal,...

AKADEEMIA nr. 11 – 2019

Lehitse numbrit Akadeemia arhiivis >> Lehitse numbrit Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis >> Aristotelese dünaamika Madis Kõiv ………………………………….. 1923 Saateks Piret Kuusk …………………………………. 1933 Sada aastat eestikeelset ülikooli Tartus Erki Tammiksaar ………………………….. 1938 Südame taktimõõdust ja...

AKADEEMIA nr. 10 – 2019

Lehitse numbrit Akadeemia arhiivis >> Lehitse numbrit Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis >> Üksildane Maa Laurits Leedjärv …………………………. 1731 Koonduslaagrites Eestis. II Mendel Balberyszski…………………………… Tõlkinud Malle Talvet …………………… 1756 Impeeriumi usundid: Zoroastristid, manilased, juudid ja kristlased....