AKADEEMIA nr. 12 – 2013

Pärimuskultuur kui ellujäämisõpetus

Kaido Kama ............................ 2115

Milleks meile küünlamaarjapäev?

Mall Hiiemäe .......................... 2123

Kalevipoja säng ja Jakobsoni äng

Lauri Vahtre ........................... 2139

Muuseum algab originaalist: Kultuuritraditsioonist kiirete muutuste ajastul

Tõnis Lukas ........................... 2157

Milleks meile pärand?

Kurmo Konsa ......................... 2171

„Kus keiakse, senna jäävad jälle …": Muinsuskaitse kui rajaleidja ja teejuht

Riin Alatalu ............................ 2190

Püüd hõlmata hõlmamatut ehk põgus sissevaade meie kultuuripärandisse ning sellele pühendatud aastasse pärandisaadiku pilguga

Marju Kõivupuu ...................... 2206

Kelle oma on pärand?: Kultuuripärandi jätkusuutlikkusest Eesti pärandipoliitika kontekstis

Helen Sooväli-Sepping .......... 2222

Linn kui mälestus: Ajakohatuid märkmeid

Ülo Matjus ............................. 2237

Kuidas eesti arhitektil tuli planeerida „õigesti" ja unustada „vale": Eesti linnaruumi kujundamisest aastail 1944–1955

Siim Sultson .......................... 2248

Minevikust ja tulevikust: Essee

Tõnn Sarv .............................. 2279
Abstracts ................................................................................................................................ 2289