Toimetus

Toimetus

peatoimetaja: Toomas Kiho – toomas.kiho@akad.ee
tegevtoimetaja: Indrek Ude – indrek.ude@akad.ee
universalia: Jaan Kangilaski – jaan.kangilaski@akad.ee
humaniora, socialia: Mart Orav – mart.orav@akad.ee
naturalia: Kalle Hein – kalle.hein@akad.ee
keeletoimetaja: Triin Kaalep – triin.kaalep@akad.ee
korrektor: Kristin Sarv – kristin.sarv@akad.ee

kiho

               Toomas Kiho

Postiaadress/Postal address:
Ülikooli 21, Tartu, 51007
Eesti/Estland/Estonia

Toimetuse aadress:
Ülikooli 21, Tartu, Eesti
Eesti/Estland/Estonia

Telefonid: 7 423146, 7 423050

Kodulehekülg: www.akad.ee

Facebook: www.facebook.com/AjakiriAkadeemia