AKADEEMIA nr. 9 – 2019

Eesti (NSV) suveräänsusdeklaratsiooni koht Euroopa ajaloos

Toomas Alatalu ....................................... 1539

„ . . . läheme vastu oma uuele reformeeritud demokraatiale“:

Eesti Vabariigi 20. aastapäevaks 1938 ....….......……………..….……... 1574

Koonduslaagrites Eestis. I

Mendel Balberyszski........................................
Tõlkinud Malle Talvet ................................ 1587

Esimeste Kaukaasiasse välja rännanud eesti talupoegade käekäik. II

Leeni Langebraun ................................... 1614

Meditsiiniregistrid, epidemioloogia, õigusaktid: lähiminevikust tänapäeva. I

Mati Rahu ............................................. 1623

Impeeriumi usundid: Zoroastristid, manilased, juudid ja kristlased. I

Touraj Daryaee...............................................
Tõlkinud Jaan Lahe ................................. 1652

Arvustus: Kastiühiskonna kinnistusraamat. Manu pärimus ehk Ilmarahva seadmuseõpetus. Martti Kalda tõlge, kommentaarid ja sissejuhatus. Tartu: Ilmamaa, 2019. 590 lk.

Andres Herkel ....................................... 1687

Abstracts ..………………….…………………..….…..…………………….. 1696

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. XVI

Herbert Normann ................................... 1705