AKADEEMIA nr. 12 – 2019

TARTU ÜLIKOOL — EESTI RAHVUSÜLIKOOL 100

Kes viivad saja-aastase rahvusülikooli maailma saja parima ülikooli hulka?

Toomas Asser ....................................... 2115

Teadus kõnnib kahel jalal, ent sotsiaalteadused katsuvad keksida ühel

Rein Taagepera .................................... 2125

Multidistsiplinaarse teaduskeskkonna sünd neuropsühhofarmakoloogia näitel

Jaanus Harro ........................................ 2153

Eesti Geenivaramu loomine: Proloog

Andres Metspalu ................................... 2166

Geneetilised riskiskoorid

Reedik Mägi ......................................... 2180

(Eba)siirus kui semiootiline probleem

Mihhail Lotman ..................................... 2194

Kultuuridünaamika ja kultuurisemiootika väljavaated

Peeter Torop ......................................... 2217

Semiootika arengust: Tähendusloome uuringuist, sealhulgas juba enne keelt

Kalevi Kull ........................................... 2233

Seeneteadus ja selle areng Eestis

Leho Tedersoo ..................................... 2243

Resultatiivne sööt

Aivar Kriiska ........................................ 2257

Kuidas minust sai teadlane

Risto Näätänen............................................
Tõlkinud Kalle Hein ............................... 2268

Teadust teha on põnev

Anu Realo, Juri Allik .............................. 2271

Abstracts ..………………….…………………..….…..……………………... 2283

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. XIX

Herbert Normann .................................. 2295