AKADEEMIA nr. 2 – 2021

Meie haritlaskonna lõhkikäristattusest

Oskar Loorits . . . . . . . . . . . . . . . .195

Uskumise eetika

William Kingdon Clifford. . . . . . . .226
Tõlkinud Eve Kitsik........................

Kergeusklikkuse patust ja pühast uurimiskohusest

Eve Kitsik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Metsaküsimus muu riigielu küsimusena

Toomas Kiho. . . . . . . . . . . . . . . . 262

Inimesed ja energia: Eesti tulevikuvaade

Andres Kollist . . . . . . . . . . . . . . . 263

Anglistika Tartu ülikoolis

Ilmar Anvelt, Pilvi Rajamäe. . . . . 290

Luulet

Mariela Cordero . . . . . . . . . . . . . .341
Tõlkinud Jüri Talvet........................

Laaste

Daniel Wisser. . . . . . . . . . . . . . . .348
Tõlkinud Anne Arold.......................

Mõistuse ja südamega

Anne Arold. . . . . . . . . . . . . . . . . .355

Arvustus: Mosaiik Morgensternidest. Qui vult, potest: Karl Morgenstern 250. Koostaja Jaanika Anderson, toimetajad Jaanika Anderson, Janika Päll, Moonika Teemus ja Ivo Volt. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 350 lk.

Kristi Viiding . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Abstracts ………………………………………………………………………..364

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. XXXII

Herbert Normann . . . . . . . . . . . . 371