AKADEEMIA nr. 7 – 2023

Kõrghariduse korralduse karidest ja valikutest õigushariduse näitel

Villu Kõve......................................1155

Ühiskond riigi vastu

Pierre Clastres ..............................1196
Tõlkinud Ott Puumeister..........................

Pierre peeglitagusel maal

Ott Puumeister ............................. 1221

Pärismaistumine ja sünnisõnad

Tere Vadén ...................................1233
Tõlkinud Priit-Kalev Parts........................

Suur murrang tulekul

Rein Teesalu ................................1258

Luulet

Venda Sõelsepp ...........................1274

Pisut Helgast, keda Venda igatses, ja poeedist ning tema esimesest luulekogust

Jüri Kaldmaa................................1284

Episood Tartu põlemisest 12. juulil 1941

Helene Tamberg-Ranna .................1291

Arvustus: Me jääme püsima! Ene-Margit Tiit. Me jääme püsima. Tartu: Ilmamaa, 2022. 575 lk.

Jaak Kikas ..................................1317

Abstracts.………………..……………………………………………1324

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. LVIII

Herbert Normann ......................... 1331