AKADEEMIA nr. 9 – 2018

Lähiajalugu meie raamaturiiulis

Rein Järlik .............................................. 1539

Lõug

Toomas Kiho ........................................... 1557

Teaduste akadeemiate pikk tee heaks nõustajaks

Tarmo Soomere ...................................... 1559

Mõnda nõukogudeaegsest teadustööst: Kuidas ma 15 aastat salajast väitekirja tegin

Ello Maremäe ........................................ 1582

Eetos ja paatos: Kolm maali

Linnar Priimägi ...................................... 1597

Keeletehnoloogia Eestis: Teekond tänapäevani

Mare Koit .............................................. 1612

„Riikliselt iseseisvaks jääme alles siis, kui suudame jääda iseseisvaks rahvusliselt ja kultuuriliselt“: Eesti Vabariigi 9. aastapäevaks 1927 .... 1635

Enne surma

Hellar Grabbi ........................................ 1650

Hoiakud ilma psühholoogiata

Christopher Gauker.......................................
Tõlkinud Uku Tooming .......................... 1651

Aeg ilma saamiseta

Quentin Meillassoux.......................................
Tõlkinud Silver Rattasepp .................... 1671

Arvustus: Arvustus. Endel Tulving. Episoodilise mälu elemendid. Tõlkinud Toomas Rosin, toimetanud Jaan Aru. Tartu: Ilmamaa, 2018. 512 lk.

Jüri Allik ............................................... 1693

Abstracts ................................................................................................ 1701

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. IV

Herbert Normann ................................. 1711