AKADEEMIA nr. 11 – 2020

Koduõu ja ilmaruum

Valdur Mikita . . . . . . . . . . . . .1923

Luulet

Lauri Pilter . . . . . . . . . . . . . . 1931

Avatus ja suletus

Lauri Vahtre . . . . . . . . . . . . . 1935

Vabadus ja vabadused

Friedrich A. Hayek . . . . . . . . 1944
Tõlkinud Tanel Vallimäe .............

Friedrich August von Hayek

Tanel Vallimäe. . . . . . . . . . . . 1967

Kreeklased ja oikumeen

Angelos Chaniotis. . . . . . . . . 1980
Tõlkinud Jaan Lahe ....................

Kas vesi võib mäletada?

Rein Munter. . . . . . . . . . . . . . 2002

Elu väärtus

John Harris. . . . . . . . . . . . . . .2012
Tõlkinud Kalle Hein.....................

Hoopis suurem

Toomas Kiho  . . . . . . . . . . . . .2043

“Arusaadavalt ei saa selline inimene olla õpetaja Nõukogude koolis”: Hariduse rahvakomissari 1940. aasta 7. detsembri käskkiri nr 1

Eli Pilve. . . . . . . . . . . . . . . . .  2046

Abstracts ………………………………………………………………………..2078

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. XXIX

Herbert Normann  . . . . . . . . . .2087