AKADEEMIA nr. 12 – 1990

Progressi müüt: Lisandusi vaidlusele modernismi üle

Georg Henrik von Wright ............. 2483
Tõlkinud Jaan Kaplinski.........................

Sotsiaalsed müüdid

Leonidas Donskis ....................... 2519
Tõlkinud Aavo Kokk..............................

Bolševikud ja müstikud

Jaan Kaplinski ............................ 2540

Üks lause vägivallast

Gyula Illyés ................................ 2549
Tõlkinud Ene Asu-Õunas.....................

Ideeajaloo mõte

Markku Hyrkkänen .................... 2555
Tõlkinud Märt Kivine............................

Teenides isamaad: Riigikontrolör Karl Soonpää päevik 1939–1940. VI ................................. 2601

Ma mäletan Elu: Uku Masingu kirjad Vello Salumile aastaist 1963–1965. I .......................... 2625

Arvustus: Harald Nielsen. Mürktaimed. Tõlge eesti keelde: Laine Kilk. Tallinn, Valgus, 1990.

Urmas Kokssaar, Mihkel Zilmer . 2646

Editorial note. Summary ......................................................................................................... 2646

Venekeelsed kokkuvõtted ...................................................................................................... 2652

Märgid ja sümbolid kujutavas kunstis. II

George Ferguson ...................... 2655
Tõlkinud Meelis Sügis, Tõnu Karolin ja Heili Einasto