Author: admin

AKADEEMIA nr. 4 – 2020

Allesjäämise aeg Janar Holm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Aastapäev ja muutuvad mõisted Kristin Kuutma . . . . ....

AKADEEMIA nr. 3 – 2020

Teadusega Maalt Marsile: Dokumentaaljutustus Riho Nõmmik .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Kuidas kirjeldada jumalat: Tänapäeva õigeusklik arusaam...

AKADEEMIA nr. 2 – 2020

  Kirjandusest rääkimise kõhklev kõneviis Jaak Tomberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 Miks on kriitikal toss väljas?: Tõsiasjadest hooleasjadeni Bruno Latour ....

AKADEEMIA nr. 1 – 2020

„Autistlikud psühhopaadid“ lapseeas. I Hans Asperger………………………………………… Tõlkinud Katrin Laiapea …………………………… 3 Mis, kes, kuidas ja millal on sotsiaalselt konstrueeritud Riin Kõiv …………………………………………… 54 Ülikooli pidu Toomas Kiho ………………………………………. 76 Liimist lahti õigeusumaailm Priit Rohtmets...

AKADEEMIA nr. 12 – 2019

TARTU ÜLIKOOL — EESTI RAHVUSÜLIKOOL 100 Kes viivad saja-aastase rahvusülikooli maailma saja parima ülikooli hulka? Toomas Asser ………………………………… 2115 Teadus kõnnib kahel jalal, ent sotsiaalteadused katsuvad keksida ühel Rein Taagepera ……………………………… 2125 Multidistsiplinaarse teaduskeskkonna...

AKADEEMIA nr. 11 – 2019

Aristotelese dünaamika Madis Kõiv ………………………………….. 1923 Saateks Piret Kuusk …………………………………. 1933 Sada aastat eestikeelset ülikooli Tartus Erki Tammiksaar ………………………….. 1938 Südame taktimõõdust ja selle mõõtjatest läbi meditsiiniajaloo Rein Vahisalu ……………………………… 1974 Ettepanekud riiklikku õppekavasse...

AKADEEMIA nr. 10 – 2019

Üksildane Maa Laurits Leedjärv …………………………. 1731 Koonduslaagrites Eestis. II Mendel Balberyszski…………………………… Tõlkinud Malle Talvet …………………… 1756 Impeeriumi usundid: Zoroastristid, manilased, juudid ja kristlased. II Touraj Daryaee…………………………………. Tõlkinud Jaan Lahe …………………….. 1776 „Oleme viimaseil aastail...

AKADEEMIA nr. 9 – 2019

Lehitse numbrit Akadeemia arhiivis >> Lehitse numbrit Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis >> Eesti (NSV) suveräänsusdeklaratsiooni koht Euroopa ajaloos Toomas Alatalu ………………………………… 1539 „ . . . läheme vastu oma uuele reformeeritud demokraatiale“: Eesti Vabariigi 20....

AKADEEMIA nr. 8 – 2019

Lehitse numbrit Akadeemia arhiivis >> Lehitse numbrit Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis >> Väärtustest ja neid kujundavatest teguritest Andu Rämmer …………………………….. 1347 Moraalne tunnistaja Avishai Margalit………………………………….. Tõlkinud Aija Sakova …………………….. 1383 Järelsõna Aija Sakova ……………………………….. 1407...

AKADEEMIA nr. 7 – 2019

Lehitse numbrit Akadeemia arhiivis >> Lehitse numbrit Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis >> Aine ja laine, teos ja seos Jan Kaus ………………………………… 1155 Teadmistest ja ennustustest Jüri Engelbrecht ………………………… 1169 Näha mitmel viisil: Võrdlemise reeglitest humanitaarteadustes...