AKADEEMIA nr. 8 – 1999

Võõrkeele suhtlusstrateegiad

Tiit Hennoste, Triin Vihalemm ............. 1571

Kõneleva arhitektuuri ideest

Krista Kodres ..................................... 1609

Tähenduse lineaarne ja hierarhiline struktuur

Erkki Luuk .......................................... 1630

Minu elust: Luulet ja tõtt. I

Johann Wolfgang von Goethe .......... 1662
Tõlkinud Heli Mägar....................................

Mida kõneleb muusika keel: Kõne 1997. a Goethe auhinna vastuvõtmisel

Hans Zender ................................... 1688
Tõlkinud Nils B. Sachris.............................

Teadus kui elukutse ja kutsumus. I

Max Weber ..................................... 1705
Tõlkinud Henn Käärik................................

Psühholoogilise kriminoloogia arengujooni. II

Jüri Saar ......................................... 1718
Dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest. VI .................................................................. 1736

Arvustus: Ühe Soome patrioodi elu ja surm. Seppo Zetterberg. Viis lasku senatis. Eugen Schaumani elu. Soome keelest tõlkinud Erkki Bahovski. Tallinn: Kupar, 1998.

Heino Arumäe ................................. 1744
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 1750

EK(b)P Keskkomitee VIII pleenumi stenogramm. IX

Mart Arold ...................................... 1759