AKADEEMIA nr. 10 – 1999

1990. aastad eesti keele uurimises

Mati Erelt ........................................ 2053

Jutuajamine Arthur Valdesega

Nigol Andresen .............................. 2068

Siirdeprotsessid  Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia postsotsialistlikes riikides. II

Helje Kaldaru ................................. 2073

Naiivsed kujutlused õiglusest

Jeannette Schmid .......................... 2093
Tõlkinud Tiia Teesaar...............................

Tekhne arstiteaduses

Andres Soosaar ............................. 2111

Matemaatika tehnilised piirid

Tõnu Tamme ................................. 2117

Matemaatika ja kunst

Ene-Margit Tiit .............................. 2122

Faktiivsus ja assertiivsus

Mihhail Lotman ............................. 2135

Induktsioon ja oletus. I

Jüri Eintalu, Mark A. Notturno ....... 2147
Dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest. VIII ................................................................. 2176

Arvustus: Eestist maailmas ja maailmast Eestis. Vahur Made. Eesti ja Rahvasteliit. (Dissertationes Historiae Universitatis Tartuensis 3.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999. 265 lk.

Ago Pajur ...................................... 2182

Arvustus: Stefan Troebst. Handelskontrolle – "Derivation'' – Eindämmung: Schwedische Moskaupolitik 1617–1661. Hrsg. Edgar Hösch. (Veröffentlichungen des Osteuropa-Instituts München: Reihe Forschungen zum Ostseeraum. Bd. 2.) Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1997. 649 S.

Enn Küng ...................................... 2187

Arvustus: Emakeelefilosoofia. Tähendus, tõde, meetod: Tekste analüütilisest filosoofiast I. Koostanud ja toimetanud Jaan Kangilaski ja Margo Laasberg. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999. 408 lk.

Bruno Mölder ................................ 2202
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 2214

EK(b)P Keskkomitee VIII pleenumi stenogramm. XI

Mart Arold .................................... 2221