AKADEEMIA nr. 5 – 2010

Ruumi küsimus

Indrek Rünkla .................................... 771

Vabadus mäletada

Juhan Maiste ..................................... 778

Miljöö mõistest tänapäeva linnaplaneerimises

Kadri Semm ...................................... 796

Kultuur ja vabaduse piirid

Tiit Kärner .......................................... 815

"Mitte ükskõikse südamega...": Meenutusi õpingutest Tartus 1930. aastatel

Aino Undla-Põldmäe ......................... 825

Kommentaariks ema mälestustele

Alo Põldmäe ..................................... 838

"Terava kriitika ja enesekriitika korras...'': Allumisest ja vastupanust Tartu ülikooli sovetiseerimisele õigusteaduskonna näitel (1944-1953)

Kersti Lust ......................................... 841

Luulet

Marian Raméntol ............................... 876

Tõlkinud Jüri Talvet....................................

Freud ja Lacan

Louis Althusser ................................. 883

Tõlkinud Jüri Lipping.................................

Saateks

Jüri Lipping ....................................... 907

Arvustus: Ruumajalisus humanitaarias. Ruumi loomine:
Artikleid maastiku/keskkonna kujutamisest tekstides. (Studia Ethnologica et Folkloristica Tartuensia 11.) Toim. Tiiu Jaago.
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. 142 lk. 

Anu Printsmann ................................ 922
Abstracts .................................................................................................................................. 930

Füüsika ja filosoofia. IV

Werner Heisenberg ........................... 939

Tõlkinud Piret Kuusk..................................