AKADEEMIA nr. 12 – 2014

Lahkarvamuste staatus tõetus maailmas

Leo Luks ..................................... 2115

Väikeriigi sunnitud valik ühepoolse ja vastastikuse sõltuvuse vahel

Viljar Veebel ................................ 2131

Krimmi Venemaaga liitmise ajaloolised, poliitilised ja õiguslikud tagamaad

Holger Mölder, Vladimir Sazonov, René Värk ... 2148

Paradiis muutub põrguks: Holodomor Eestist nähtuna

Indrek Paavle ............................... 2162

Fenomenoloogiline alusvaatlus. (Katkend)

Edmund Husserl ....................................

Tõlkinud Juhan Hellerma ............... 2179

Hoiakumuutus kui teekond fenomenoloogiasse

Juhan Hellerma ............................ 2194

Info ja teadmine

Enn Tõugu ................................... 2208

Luulet

Mathura ....................................... 2225

Eesti sõrmendtähestikust: Kujunemislugu ja esinemiskontekstid 1849–2013

Liina Paales ................................. 2230

Arvustus: Tänuväärne kogumik Eesti metsavendade kohta. Eesti metsavennad 1944–1957: Dokumentide kogumik. (Ad fontes 18.) Koostanud Tiit Noormets. Tartu: Rahvusarhiiv, 2014. 656 lk.

Martin Andreller ............................ 2270
Abstracts ................................................................................................................................ 2273

„Mitmesuguseid kuuldusi liigub…": Teateid olukorra kohta Eestis 1943–1945. XL ............... 2283